Infektionsrum Vårdcentralen Sjukhuset Kristinehamn

Elektra i Kristinehamn AB fortsätter att rusta upp vårdcentralen på Sjukhuset Kristinehamn.

Uppdraget är att installera ny el i Infektionsrum för mottagning av patienter med särskilda vårdbehov.

Arbetet beräknas vara klart i Februari 2010.

Tags: